Одеський художній музей: історія


«Вiсник Одеського художнього музею» № 2

Другий випуск «Вісника» знайомить з науково-пошуковою, дослідницькою діяльністю співробітників музею та науковців Одеси. Для науковців, музейних працівників, фахівців в області мистецтвознавства та історичного краєзнавства, викладачів, студентів.

Статті видані в авторській редакції

Видання підписано до друку за рекомендацією вченої ради Одеського художнього музею

Збірник видано за підтримки Є.Л. Дєменка

Світлій пам'яті Сергія Зеноновича Лущика присвячується

В.А. Абрамов
Судьба коллекции А.П. Руссова

С.А. Седых
К атрибуции картины Р.Г. Судковского «Кораблекрушение»

В.А. Кудлач
Герасим Головков і західні впливи

Г.Г. Лясота
Бібліофільські видання з колекції графа М.М. Толстого у фондах
Одеської національної наукової бібліотеки

А.Л. Яворская
Коллекция работ членов и экспонентов Товарищества южнорусских художников в фондах Одесского литературного музея

Л.Н. Калмановская
К атрибуции произведений Ф.А. Бронникова в Одесском художественном музее

Л.А. Еремина
Страницы жизни семьи К.К. Костанди

Т.П. Михайличенко
Пётр Семёнович Дрождин

С.А. Седых
Портрет Павла I в Одесском обществе истории и древностей

О.В. Жуліцька
Тарас Григорович Шевченко в літописі мистецького життя Одеси ХІХ – ХХІ cт.
Частина ІІ.

Ю.А. Письмак
Гуашь Карло Боссоли «Вид Одессы»

А.Н. Дмитренко
Мастера офорта Одессы: Ковтурман и Густ

Е.Л. Деменок
Дважды спасённая работа Давида Бурлюка

О.М. Барковская
Одесское художественное училище. Хроника 1865-1940

В.А. Абрамов, С.А. Седых
Список картин Одесского общества изящных искусств

Наші автори