Одеський художній музей: історія


«Вiсник Одеського художнього музею»

Перший випуск «Вісника» знайомить з науковою дослідницькою діяльністю співробітників музею та науковців Одеси. Представлений матеріал розкриває маловідомі сторінки та рідкісні факти з історії музею: формування його колекції, біографій та творчих здобутків митців, художнього життя міста ХІХ-ХХ ст. Для науковців, музейних працівників, фахівців в області мистецтвознавства та історичного краєзнавства, викладачів, студентів.

Статті видані в авторській редакції.

Видання підписано до друку за рекомендацією вченої ради Одеського художнього музею.

Збірник видано за підтримки туристичного центру «Фрумушика-Нова»

О.И. Губарь
Предыстория Одесского художественного музея

С.Г. Решетов
О даре городским головою Григорием Григорьевичем Маразли здания дворца
на ул. Софиевской городу Одессе для устройства в нем Музея изящных искусств

В.А. Абрамов
Роман с надворным советником

В.В. Солодова
Художественная жизнь Одессы. 1920-е – 1930-е годы

Л.А. Еремина
Коллекция Одесского художественного музея
в период Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.)

Н.Г. Луцкевич
Одесский художественный музей в годы Великой отечественной войны

О.В. Жуліцька
Тарас Григорович Шевченко в літописі мистецького життя Одеси ХІХ – ХХІ cт.
Частина І.

Л.Н. Калмановская
К атрибуции «Портрета Неизвестной», приписываемого художнику И.Н. Крамскому

С.А. Седых
Неизвестные портреты известного одессита

Д.Е. Расовская
Эскизы Н.С. Гончаровой «Святой Борис» и «Святой Феодор»
в собрании Одесского художественного музея

В.А. Абрамов
Неизвестный факт биографии В. Кандинского

В.А. Кудлач
Весна прийшла з запізненням: посмертна виставка Герасима Головкова

С.А. Седых
Неизвестные кадры из жизни Герасима Головкова

Наші автори